Wymogi Centrum Kart Elektronicznych dotyczące przyjmowania zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i Pracowniczej

1)      zdjęcie kolorowe;

2)      do dokumentacji przy wpisie należy dołączyć zdjęcie papierowe o wymiarach rzeczywistych 35 mm x 45 mm;

3)      wymiary zdjęcia umieszczonego na elektronicznej legitymacji - wymiary rzeczywiste to 20 mm x 25 mm;

4)      zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiar 236 pikseli x 295 pikseli;

5)      plik ze zdjęciem powinien być zapisany w formacie JPG i mieć rozmiar nie większy niż 50 kilobajtów;

6)      zdjęcie winno być wykonane na papierze wysokiej jakości o dużej rozdzielczości– rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi,

7)      wykonane na jednolitym, jasnym tle pozbawionym cieni i elementów ozdobnych, mające dobrą ostrość i odwzorowujące naturalny kolor skóry oraz naturalny wizerunek twarzy, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby, pokazujące wyraźnie oczy i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (zrobione na wprost lub z lewego profilu jak do starego DO), bez nakrycia głowy;

8)      bez obramowań ani śladów krawędzi zdjęcia papierowego, nie może być załamań, fragmentów pieczęci, spinaczy, dziurkaczy lub być brudne;

9)      zachowana winna być bardzo dobra ostrość oraz kontrast zdjęcia – zdjęcia mało ostre i mało kontrastowe zostaną odrzucone;

10)    zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (twarz, popiersie) – żadne inne przedmioty nie mogą być widoczne;

11)    twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia – zdjęcia źle skadrowane zostaną odrzucone;

12)    ubiór osoby fotografowanej powinien być stosowny i licujący ze statusem przyszłego studenta (fotografie w podkoszulkach w różnobarwnych kolorach, z napisami, bluzy z kapturem, odkryte ramiona – zostaną odrzucone);

13)    pozostałe kwestie dotyczące wymogów dostarczanych fotografii regulują odrębne przepisy, np. zasady dostarczania zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu.

 

 UWAGA !      Po zeskanowaniu  należy OTWORZYĆ otrzymany plik, sprawdzić i SKORYGOWAĆ błędy wg powyższych wymagań - centrując zdjęcie i usuwając ewentualne krawędzie (białe, czarne, kolorowe) oraz zaokrąglenia narożników - poprzez przycięcie a następnie jeszcze raz DOPASOWAĆ rozmiar .

 

Wytyczne dotyczące przyjmowanych zdjęć kandydatów na studia w AGH są zgodne
z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
14 września 2011r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), załącznik nr 3 (wzór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej):

„pkt 4.  - W procesie personalizacji legitymacji studenckiej są nanoszone w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane: 1) kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi…”

oraz wykorzystują Instrukcję MSW wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych (jednocześnie przypominamy, że przyjmowane są zdjęcia odpowiedniej jakości zrobione na wprost lub z lewego profilu jak do starego DO)