Centrum Kart Elektronicznych

Centrum Kart Elektronicznych jest jednostką działającą w strukturze Pionu Kanclerza, powołaną przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, której działalność regulują Zarządzenia JM Rektora AGH.

Podstawową działalnością Centrum jest personalizacja blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) i doktoranckiej (ELD) na potrzeby wszystkich wydziałów AGH oraz przedłużanie ważności kart ELS i ELD.

Ponadto Centrum Kart Elektronicznych zajmuje się:

Technologie

Podczas personalizacji kart w CKE wykorzystywane są metody druku termosublimacyjnego oraz retransferowego. Karty drukowane są na drukarkach XID oraz Evolis.