Ważność ELS jest przedłużona

w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

LEGITYMACJE studenckie i doktoranckie są WAŻNE
bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 
60 dni po jego zakończeniu
.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora AGH (32/2020)
okres objęty tym zarządzeniem
nie stanowi okresu „normalnego” funkcjonowania Uczelni,
od rozpoczęcia którego liczy się 60 dniowy okres ważności legitymacji studenckiej

Możliwość prolongaty legitymacji zostaje odłożona

 

Obowiązujące linki do Strony MNiSW, Ustawy i Rozporządzenia MNiSW
oraz inne informacje
związane ze stanem funkcjonowania Uczelni w sekcji poniżej.
W przypadkach bardzo pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny:
tel. 12 617 47 86  
lub e-mail cp@agh.edu.pl

Informacje na temat rozwoju sytuacji i ewentualnego wznowienia działalności CKE będą podawane w mediach społecznościowych, na stronie CKE oraz na stronie głównej AGH (www.agh.edu.pl) Za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane PRZEPRASZAMY oraz prosimy o wyrozumiałość

 

Informacja MNiSW w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. 22-05-2020r. poz. 911):

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (ogłosz. Dz. U. 17-04-2020 r. poz. 695)