Ważność ELS jest przedłużona,
LEGITYMACJE studenckie i doktoranta są WAŻNE

bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie

ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez

60 dni po jego zakończeniu.

INFORMACJE dla STUDENTÓW i DOKTORANTÓW w warunkach SPECJALNEGO FUNKCJONOWANIA UCZELNI

  1. ODBIÓR, ZWROT, WYMIANA  ELS odbywa się w Dziekanatach Wydziałów właściwych dla podjętego kierunku studiów. W przypadku ELD jest to Szkoła Doktorska lub Dziekanat Wydziału;
  2. PROLONGATA elektronicznych legitymacji STUDENCKICH (ELS) i DOKTORANTA (ELD):
    od poniedziałku do piątku   -    w godz. od 08:00 do 14:00
  3. PODSTAWĄ do PROLONGATY jest zawsze WAŻNY odpowiedni WPIS w systemie (USOS lub Uczelnia.XP). Student, doktorant, PRZED PRZYBYCIEM DO PUNKTU PROLONGATY, zobowiązany jest sprawdzić swoje uprawnienia do jej dokonania (przedłużenia ważności legitymacji). SPRAWDZENIE UPRAWNIEŃ do prolongaty można dokonać online:  https://e-rejestr.cri.agh.edu.pl/elsie/

Wszelkie powstałe wątpliwości w tym zakresie należy wyjaśniać w stosownych Dziekanatach Wydziałów (lub Szkole Doktorskiej AGH dla nowych doktorantów)

ZACHOWUJEMY zawsze DDM : 
Dezynfekcja
(ręce i ELS)     Dystans (min 1,5m)    Maseczka (usta i nos)