Centrum Kart Elektronicznych informuje, że w związku z zakończeniem piątkowo-sobotnich dyżurów zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów w normalnych, niżej podanych godzinach urzędowania:

  poniedziałek:     08.00 – 15.00

  wtorek:             08.00 – 15.00

  środa                08.00 – 15.00

  czwartek:          08.00 – 15.00

  piątek:              08.00 – 15.00

  sobota:              NIECZYNNE

  niedziela:            NIECZYNNE

Warunkiem prolongaty ELS jest uzyskanie właściwego wpisu w systemie Dziekanat XP oraz USOS


Sezon prolongaty ELS i ELD - Jesień 2019

Sezon prolongaty - Jesień 2019 - w pełni.
Od pierwszych dni prolongaty, na trzech stanowiskach w Centrum Kart Elektronicznych, przedłużenia ważności ELS i ELD dokonało ponad 20 000 studentów i doktorantów.

CENTRUM KART ELEKTRONICZNYCH - informacje

Ważność aktualnie prolongowanych ELS wygasa 31-10-19r. Wszystkich studentów naszej Uczelni, chcących posiadać aktualną legitymację, zapraszamy przed zakończeniem semestru do wizyty w CKE w celu prolongaty posiadanych elektronicznych legitymacji.
Prolongata ELS odbywa się poprzez dokonanie przez upoważnionego pracownika zmiany zapisów w układzie elektronicznym karty oraz naklejenie hologramu z nadrukowaną datą ważności, dlatego konieczna jest wizyta w Centrum Kart Elektronicznych i nie można wykonać tej czynności „zdalnie”.

Po co studentowi ważna legitymacja?
Legitymacja studencka jest jedynym dokumentem poświadczającym status studenta i uprawnienia do ulg ustawowych (bank, PKP, MPK, itd.), może być nośnikiem biletu okresowego MPK, karnetem na Basen AGH, umożliwia wypożyczenie książek w Bibliotece Głównej. Prolongata ELS to również przedłużenie konta pocztowego w UCI, a także uprawnienia do zniżek i wielu innych przywilejów (np. kino, teatr, pub,…).

Dyżury wiosenne i jesienne.

Wraz z rozpoczęciem każdego nowego semestru akademickiego, Centrum Kart Elektronicznych wznawia dyżury dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W celu usprawnienia obsługi tak dużej ilości studentów, Centrum Kart Elektronicznych uruchamia co semestr tzw. dyżury.
Dodatkowe dyżury polegają na przygotowaniu dodatkowych stanowisk obsługi oraz wydłużeniu czasu obsługi studentów w piątek do godziny 18 oraz w soboty od 9 do 15. czyli  w celu umożliwienia prolongaty ELS wszystkim studentom, również tym, którzy rzadziej pojawiają się w Uczelni –  m.in. studentom studiów niestacjonarnych, przebywających na urlopach, wymianach lub po prostu zapracowanych.
  Każdorazowo o rozpoczęciu oraz zakończeniu akcji prolongaty wiosennej i jesiennej informujemy na naszej stronie internetowej - powyżej.

Dla studentów 1 roku
Informacja o możliwości przedłużenia ważności ELS jest szczególnie ważna dla studentów I roku, którzy po raz pierwszy będą prolongować swoje legitymacje. Tym studentom przypominamy, że jesteśmy do ich dyspozycji w dni robocze od godziny 8, w Pawilonie C1, III piętro (nad wejściem głównym do C1), pok. 322B.

Warunek prolongaty ELS
Podstawowym warunkiem prolongaty ELS jest posiadanie ważnego wpisu w systemie Dziekanat.XP
Wpis z wyprzedzeniem NIE UPRAWNIA do prolongaty ELS.
Uprawnienia do prolongaty każdy student możne sprawdzić samodzielnie:
- w Wirtualnej Uczelni - zakładka przebieg studiów/wpis na odpowiedni semestr (np teraz: semestr zimowy 2019/2020);
- w aplikacji mobilnej AGH Wirtualny Dziekanat (zakładka-podsumowanie) - do pobrania w Sklepie Google Play
- w czytniku/panelu przed wejściem do CKE.

KKM i KK-Karta Krakowska

KRAKOWSKA KARTA MIEJSKA (KKM)
Krakowska Karta Miejska (KKM) pełni rolę biletu okresowego dla aglomeracji krakowskiej. Może być aktywowana również na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Aby kupić bilet okresowy studenci AGH posiadający Elektroniczne Legitymacje Studenckie nie muszą stać w kolejkach do Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych MPK S.A. Mogą to zrobić samodzielnie w jednym z ponad 300 (czynnych aktualnie) automatów do obsługi Karty Miejskiej spełniających funkcje: sprzedaży i prolongaty biletów okresowych na karcie elektronicznej, sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart postojowych dla strefy płatnego parkowania, obsługi elektronicznych płatności z użyciem karty oraz obsługi dodatkowych usług realizowanych w ramach programu karty miejskiej, jak również pełnienie funkcji terminali informacyjnych dla turystów odwiedzających miasto.
Jak aktywować KKM na ELS?
Można to zrobić w Centrum Kart Elektronicznych AGH (bud. C-1, III p., pok. 322b) lub w jednym z 6 Punktów Sprzedaży Biletów MPK na terenie Krakowa (http://www.kkm.krakow.pl/pl/informacje-podstawowe/wydawanie-karty/)

KARTA KRAKOWSKA (KK)
Karta zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2018 r., wnioski o nią będzie można składać od 1 lipca..
Karta wydawana będzie w formie dokumentu z tworzywa sztucznego lub w formie elektronicznej. KK będzie także nośnikiem biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Kto i jak może uzyskać Kartę Krakowską?
Ubiegać się o nią mogą osoby w Krakowie zameldowane lub płacące tu podatki.
Najprostszą drogą wystąpienia o Kartę Krakowską jest droga elektroniczna, poprzez stronę www.kk.krakow.pl. Tam też znajduje się lista stacjonarnych punktów, gdzie można złożyć wniosek o Kartę. Tych jest w sumie 30.
Karta wydawana będzie w Punktach Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie oraz w niektórych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.
Karta Krakowska będzie realizowana w siedmiu obszarach: komunikacja miejska, kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, gastronomia i sklepy, usługi. W ramach Karty stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.
Na początek zapewni ona 20 proc. zniżki na bilety okresowy komunikacji miejskiej oraz na wstęp do wybranych placówek kulturowych.
Aplikację z Kartą Krakowską
będzie można wgrać m.in. na Krakowską Kartę Miejską, Krakowską Kartę Rodziny czy legitymację studencką. Można też zdecydować się na wersję mobilną, czyli tylko w postaci aplikacji na smartfonie.
Wszelkie INFORMACJE na temat KK można uzyskać na stronie MPK http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,6716,z-karta-krakowska-mozesz-wiecej.html