CENTRUM KART ELEKTRONICZNYCH - godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Centrum Kart Elektronicznych wznowiło
(od 02.03.2018 r.) dyżury
(piątkowo-sobotnie) dla studentów studiów niestacjonarnych.

W związku z tym CKE czynne jest w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek:     08:00 - 15:00

piątek:                                     08:00 - 18:00   (tylko na okres dyżurów, normalnie do 15:00)

sobota:                                    09:00 - 15:00   (tylko na okres dyżurów, normalnie - NIECZYNNE)

niedziela:                                NIECZYNNE

Zakończenie dyżurów wiosennych (piątkowo-sobotnich) nastąpi 19 maja 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem prolongaty ELS i ELD jest posiadanie właściwego wpisu w systemie Dziekanat.XP.

Sezon prolongaty ELS - Wiosna 2018

Wiosenny sezon prolongaty ELS - na półmetku.
W ciągu pierwszych czterech tygodni prolongaty, na trzech stanowiskach w Centrum Kart Elektronicznych, przedłużenia ważności ELS dokonało ponad 15 000 studentów. Przed nami następne kilkanaście tysięcy studentek i studentów.

CENTRUM KART ELEKTRONICZNYCH - informacje

Rozpoczęcie nowego semestru akademickiego.
Ważność aktualnie prolongowanych ELS wygasa 31-03-18r., w związku z czym wszystkich studentów naszej Uczelni, chcących posiadać aktualną legitymację studencką, zapraszamy przed zakończeniem semestru do wizyty w CKE w celu prolongaty posiadanych kart elektronicznych.
Prolongata ELS odbywa się poprzez dokonanie przez upoważnionego pracownika zmiany zapisów w układzie elektronicznym karty oraz naklejenie hologramu z nadrukowaną datą ważności, dlatego konieczna jest wizyta w Centrum Kart Elektronicznych i nie można wykonać tej czynności „zdalnie”.

Po co studentowi ważna legitymacja?
Legitymacja studencka jest jedynym dokumentem poświadczającym status studenta i uprawnienia do ulg ustawowych (bank, PKP, MPK, itd.), może być nośnikiem biletu okresowego MPK, karnetem na Basen AGH, umożliwia wypożyczenie książek w Bibliotece Głównej. Prolongata ELS to również przedłużenie konta pocztowego w UCI, a także uprawnienia do zniżek i wielu innych przywilejów (np. kino, teatr, pub,…).

Dyżury wiosenne i jesienne.

Wraz z rozpoczęciem każdego nowego semestru akademickiego, Centrum Kart Elektronicznych wznawia dyżury dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W celu usprawnienia obsługi tak dużej ilości studentów, Centrum Kart Elektronicznych uruchamia co semestr dodatkowe stanowiska obsługi oraz wydłuża czas pracy, aby dać możliwość prolongaty ELS wszystkim studentom, również tym, którzy rzadziej pojawiają się w Uczelni –  m.in. studentom studiów niestacjonarnych, przebywających na urlopach, wymianach lub po prostu zapracowanych.
Dodatkowe dyżury polegają na wydłużeniu obsługi studentów w piątek do godziny 18 oraz w soboty od 9 do 15. Każdorazowo o rozpoczęciu oraz zakończeniu akcji prolongaty wiosennej i jesiennej informujemy na naszej stronie internetowej.

Dla studentów 1 roku
Informacja o możliwości przedłużenia ważności ELS jest szczególnie ważna dla studentów I roku, którzy po raz pierwszy będą prolongować swoje legitymacje. Tym studentom przypominamy, że jesteśmy do ich dyspozycji w dni robocze od godziny 8, w Pawilonie C1, III piętro (nad wejściem głównym do C1), pok. 322B.

Warunek prolongaty ELS
Podstawowym warunkiem prolongaty ELS jest posiadanie ważnego wpisu w systemie Dziekanat.XP
Wpis z wyprzedzeniem NIE UPRAWNIA do prolongaty ELS.
Uprawnienia do prolongaty każdy student możne sprawdzić samodzielnie:
- w Wirtualnej Uczelni - zakładka przebieg studiów/wpis na odpowiedni semestr (np teraz: semestr letni 2017/18);
- w aplikacji mobilnej AGH Wirtualny Dziekanat (zakładka-podsumowanie) - do pobrania w Sklepie Google Play
- w czytniku/panelu przed wejściem do CKE.

Małopolska Karta Aglomeracyjna - Twoja zintegrowana komunikacja

Małopolska Karta Aglomeracyjna to w pełni spersonalizowany bezpieczny nośnik, na którym możesz zapisywać usługi komunikacyjne dostępne w systemie MKA. Karta MKA to najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku.
Używając karty MKA w Krakowie korzystasz za darmo z krakowskiego systemu parkingów Park&Ride i posiadasz dostęp do systemu wypożyczalni roweru miejskiego.

KONFERENCJA - "10 lat ELS w AGH" - wydarzenie 2016 roku w CKE

W dniach 24 i 25 listopada 2016 r. odbyła się konferencja z okazji 10-lecia istnienia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Krótki opis wraz z dokumentacją fotograficzną znajduje się na stronie: http://10latels.agh.edu.pl/.
Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin;
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Tadeusz Słomka.